Μείνετε σε επαφή

697 769 2028

men.mantos@gmail.com

40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη

Μπορείτε να μας ακολουθήσετε

mados.gr 2020. All rights reserved.
Created by techplace.gr

Υπηρεσίες

Οικοδομική Άδεια

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης, από τον αρχικό έλεγχο οικοδομησιμότητας έως την τελική έκδοση της άδειας. Όλες οι απαιτούμενες μελέτες πραγματοποιούνται από την ομάδα των μηχανικών μας οι οποίοι στη συνέχεια αναλαμβάνουν την επίβλεψη της κατασκευής για ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών – Βεβαίωση Μηχανικού

Διεκπεραίωση της διαδικασίας ένταξης στη ρύθμιση αυθαιρέτων, κατασκευών εντός και εκτός σχεδίου.

Ανακαίνιση Κατοικίας – Επαγγελματικού Χώρου

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή λειτουργικών χώρων που εξυπηρετούν απόλυτα τις ανάγκες δημιουργίας τους, ο εναρμονισμός και η ισορροπία του οικοδομικού έργου σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, οι σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής, οι καινοτόμες τεχνικές που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων είναι δέσμευση και στόχος μας ταυτόχρονα.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το ενεργειακό πιστοποιητικό συντάσσεται από εξειδικευμένο επιθεωρητή μηχανικό και είναι απαραίτητο για όλες τις μεταβιβάσεις και μισθώσεις ακινήτων.

Εξειδικευμένες Υδραυλικές & Στατικές Μελέτες

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε υδραυλικές μελέτες υψηλών απαιτήσεων, όπως οριοθετήσεις/διευθετήσεις ρεμάτων, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης οικισμών, καθώς και σε στατικές μελέτες πάσης φύσεως.

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας (Branding)

Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας και βελτίωση της οπτικής επικοινωνίας, αποτελεί ξεχωριστό τμήμα των υπηρεσιών του γραφείου μας, προσδίδοντας πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα στον τρόπο με τον οποίο μία επιχείρηση προβάλλει τον εαυτό της.